Indre Agder Transport AS på Hornnes overtar gods- kjøringen fra LL Setesdal Bilruter

Litt av bil- og utstyrsparken hos Indre Agder Transport. Foto:

LL Setesdal Bilruter (SBR) og Indre Agder Transport AS (IAT) er enige om at IAT overtar godsavdelingen fra SBR. Pressemelding Aktiviteten det dreier seg om, er distribusjon av stykkgods i Setesdal. Avtalen innebærer at IAT kjøper to lastebiler fra SBR. Overtagelsen er 1. februar og de ansatte har fått tilbud om å være med videre. […]