Med naturen som medisin

Det er fantastisk fine muligheter til å å kose seg ute i friluft i Evje og Hornnes. For meg fikk naturen en spesielt viktig betydning, etter at jeg blei sjuk med kreft vinteren 2013. Artikkelen er et bildeforedrag jeg holdt på Kreftforeningens Temakafè på Evjeheimen 20. februar 2017. Foredraget er skrevet litt om, for å få det til å passe […]