Sykkeltur i vakre Ljosådalen

Skogsbilvegen i Ljosådalen. Foto.

Frå Sessane bru over Otra rett vest for Bjørnarå kan du sykle fleire kilometer innover i den vakre Ljosådalen. Ljosådalen er eit 15–20 kilometer langt dalføre lengst nord i Valle, på vestsida av Otra. Dalen, med Ljosåni i dalbotnen, strekk seg frå Setesdal Vesthei i vest og ganske rett aust–nord-aust med utlaup i Otra vest for Bjørnarå. Om lag […]