Gjevt med Setesdal og setesdølar!

Setesdølar poserer for fotografen i setesdalsbunad. Foto.

Setesdal og setesdølar, årsskriftet til Setesdal sogelag, er i handelen. 2023-utgåva er 9. årgangen, og – igjen – verkeleg fint lesestoff. Årsskriftet følger same låma som tidlegare år, med nokre innleiande ord frå leiaren i sogelaget VIdar Toreid og redaktøren Torgeir Moseid. Torgeir gir seg nå som redaktør, etter å ha hatt ansvaret for dei […]

Reidar Tveito – historieskrivaren på Byglandsfjord

Reidar TVeito på Smiesvingstien på Byglandsfjord. Portrettfoto.

Reidar Tveito på Byglandsfjord var sagbruksarbeidar det meste av yrkeslivet. Heilt frå ungdomstida på byrjinga av 1960-talet har han vore ein ivrig fotograf. Etter at han blei pensjonist, har han gitt ut ei lang rekke bøker og hefte med lokalhistorie og bilete frå Byglandsfjord og dei næraste områda rundt. Det kunne vore skrive ei heil […]