Setesdalsfolk – folkemusikk og dans i Setesdal

Annbjørg Lien. Portrett. Foto.

I 2019 kom setesdalstradisjonen med spel, dans og song i Setesdal på UNESCO si representative liste for immateriell kulturarv. Setesdalsfolk er eit 3-årig prosjekt som Agder fylkeskommune frå januar 2021 har oppretta for oppfølging av UNESCO-statusen. Det innskrevne element på UNESCO-lista er spel (hardingfele og munnharpe), song (stev og stevjing) og dans (setesdalsgangar). Prosjektleiar for Setesdalsfolk er Annbjørg […]