Solblomen i Bykle kyrkjebygd

Blomstereng med solblom. Foto.

På gardsbruket Juvet i Bykle kyrkjebygd vekst det ei vakker, lita eng med solblom. Kyrkjebygda, eller Kyrkjebygdi som byklarane nok seier, er ei innhaldsrik grend med eit variert og verdifullt kulturlandskap. Det gjeld både jordbruksareal, lokalhistorie, naturverdiar, kulturminne og biomangfold (Ellen Svalheim, Bioforsk Rapport vol. 4 nr. 75 2009). På biletet øvst i stykket ser […]