Futevegen Oddestemmen – Tveit

Futevegen i skogen mellom Oddestemmen og Tveit. Oddepna til høgre. Foto.

Frå Oddestemmen ved Gautestadvegen rett aust for Evje kyrkje kan me følge den gamle Futevegen eit langt stykke gjennom skogen opp til Tveit. Futevegen gjennom Evje gjekk frå Evje kyrkje til Flatebygd, over Kongvaheia til Undeland, Mykjåland, Kleveland, Lislevand og vidare gjennom Hovlandsdalen til Vegusdal. Frå Vegusdal heldt vegen fram mot Herefoss og Arendal. Her gjekk «hovudtrafikkåra» frå […]

Postvegen – alltid nye skattar å finne!

Murar etter Postvegen i skogen på Vikhepte i Kyrkjeviki ved Rakkenes 13. mars 2024.

Ved Rakkenes er det mange spor etter Postvegen frå 1840-talet. Men sanneleg hadde eg ikkje oversett eitt av dei finaste! I 2018 kom den eminente boka Frå postveg til riksveg – vegar og vegminne langs riksveg 9 ut. Leonhard Jansen har skrive teksten. I arbeidet hadde han god hjelp av av eit heilt team; Pål […]

Gamlevegen Solheimsmoen–Hartevatn

Høge steinmurar på gamlevegen Solheimsmoen–Hartevatm. Foto.

Mellom Solheimsmoen og Hartevatn kan du følge spora etter ein gamal veg oppover mot Hovden i mange hundre meter. Det er ein nydeleg spasertur! Ålmannavegen er ridevegen bygdefolket brukte mellom Bykle kyrkjebygd og Breive i eldre tider mykje kalla. Denne vegen gjekk på vestsida av Otra, om Hoslemo, Løyning, Ørnefjell og vidare nordover til Breive […]

Fånekleiva – unikt vegminne og rik flora

Fånekleiva på Postvegen i Bygland. Foto.

Den berømte Fånekleiva ligg i Bygland, om lag ein halv times køyretur nordover frå Evje sentrum. Sørover frå Bygland kyrkjebygd er det bare tale om rundt 10–15 minutt. Fånekleiva ein attraksjon eg trur du vil ha stor glede av å oppleve. På sykkel bruker du litt lenger tid, men får ei endå vakrare naturoppleving langs […]