Setesdalsbautaen på Hornnes

Setesdalsbautaen på Hornnes ein fargerik sommarkveld. Foto.

Dette er den stor bautasteinen som står rett ved Riksveg 9, nær Hornnes kyrkje, i Evje og Hornnes kommune. Setesdalsbautaen er sett opp av Setesdal Regionråd. Setesdalslogoen er teikna av Ove Kjetså. Pynt og form ved Bjørgulv Bjørgum. Det står også slike bautaer på Hedde i Valle, på Reiseodden i Bygland og på Lundane nord for Hovden i Bykle. I tillegg er det sett opp ein bauta på fergeterminalen i Hirtshals. Meininga […]

Setesdalsbautaen på Hedde

Setesdalsbauta på Helle. Landskapsfoto.

Dette er den store bautasteinen som står rett ved Riksveg 9 på Hedde i Hylestad i Valle. Setesdalsbautaen er sett opp av Setesdal Regionråd. Setesdalslogoen på steinen er teikna av Ove Kjetså. Pynt og form er ved Bjørgulv Bjørgum. Riksveg 9 forbi Hedde blei oppgradert i 2020–2021. Bautaen fekk då nytt fundament, og ei litt endra plassering. Det står òg […]

Setesdalsbautaen på Reiseodden

Setesdalsbautaen på Reiseodden. Foto.

Dette er den store bautasteinen som står ved Riksveg 9, på Reiseodden, rett sør for Bygland sentrum. Steinen er sett opp av Setesdal Regionråd. Setesdalslogoen på steinen er teikna av Ove Kjetså. Pynt og form ved Bjørgulv Bjørgum. Det står òg slike bautaer på Hedde i Valle, i Hornnes og på Lundane nord for Hovden. I tillegg står det ein bauta på fergeterminalen i Hirtshals. Meininga er å […]

Setesdalsbautaen på Lundane

Setesdalsbauta ved Lundane. Foto.

Dette er den store bautasteinen som står tett ved Riksveg 9 på Lundane, nord for Hovden, i Bykle. Steinen er sett opp av Setesdal Regionråd. Setesdalskrullen på steinen er teikna av Ove Kjetså. Pynt og form er ved Bjørgulv Bjørgum. Det står òg slike bautaer på Helle i Valle, i Hornnes og på Reiseodden i Bygland. I tillegg er det ein bauta på fergeterminalen i Hirtshals. Meininga er […]