Vestre Hodne i Hornnes

Vestre Hodne sett over Otra frå Austre Hodne 2. mai 2024. Foto.

Garden ligg ved breidda av Otra, og er nabogard til Austre Hodne i Iveland. Biletet er teke frå Austre Hodne. Me ser i nord-vestleg retning over Otra mot Brotet og Hodnemoen (bakerst). Vestre Hodne er gnr. 25 i Evje og Hornnes kommune. Garden ligg altså heilt sør i kommunen, langs vestbreidda av Otra sør for Moisund, i det som iallfall […]