Honnevje raste- og badeplass

Honnevje raste- og badeplass i Valle. Foto.

Honnevje raste- og badeplass ligg idyllisk ved Otra, og langs Riksveg 9, om lag 2 km nord for Valle sentrum. Plassen har moderne toalettanlegg og gode høve for parkering av køyretøy. Det er varierte badeplassar, frå plaskedammar til djupare stader i elva. Det er laga bruer, rekkverk, stiar og bålplass midt ute i elva. Store steinbord […]