Ørnenapen 27. juli 2019. Foto: Geir Daasvatn

Ørnenapen – Setesdals Trolltunge

Ørnenapen er et fantastisk utsiktspunkt på Lauvdal i Bygland.

Lauvdal i seg selv er en av de fineste grendene i Setesdal, og virkelig verdt et besøk. Fra et utspring ytterst på fjellet Ørnenapen rett nord for grenda er det en nydeleg utsikt sørover Byglandsfjorden mot Longerak og helt bak Byglandsfjord.

Det kiler godt i magen når du står ytterst på kanten og kikker langt ned. Høydefølelsen kombinert med utsikten gjør dette til en turopplevelse utenom det vanlige. Vær forsiktig på kanten og pass ekstra godt på hvis det er litt vind.

Hvordan komme hit

Du må altså dra til Lauvdal, nord for Fånefjellstunnelen, i Bygland. Lauvdal ligger om lag 30 km nord for Evje. Når du kommer dit, kjører du videre på Riksveg 9 forbi gårdene og rundt Lauvdalsodden.  Straks etter den lange svingen kommer du til et hogstfelt (der det står Trapoddbakken på kartet nedenfor). Der kan du parkere på grusvegen på oversiden av riksvegen. Der er også starten på løypa markert, og stien er merket videre.

Her kan du parkere bilen og starte turen. Foto: Geir Daasvatn

Kart over området

God tur!

Se også

Rett i nærheten

Meir om Setesdal

Allemannsretten (opphald, ferdsle, hausting m.m.) gjev oss fantastiske moglegheitar til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Dette har me full rett til, så lenge me følger dei reglane som gjeld, og tek omsyn til grunneigarar, hyttebuarar, kvarandre, planter og dyr. Ekstra omsyn må me ta til landbruket og skogbruket, som har næringa si i naturen. Så vis alltid omsyn og ver varsam når du ferdast ute i skog og mark. Naturen er det felles skattkammeret vårt!

Ørnenapen 21. juli 2021. Foto: Geir Daasvatn

Del "Ørnenapen – Setesdals Trolltunge"