Husmannsplassen Hagen 26. desember 2016. Foto: Geir Daasvatn

Husmannsplassen Hagen

Husmannsplassen Hagen ligg lengst nord på Lauvdal i Bygland.

Hagen var husmannsplass under Nedre Nordgarden, og høyrde til bruket Nordli.

Det gjekk eit svært ras frå Ørnenapen eingong rundt 1792–1794. Mykje av den dyrka jorda i Nordgarden blei øydelagt av raset. Men den lille jordflekken som blei til Hagen, blei liggande igjen midt i ura.

I nokre kjelder heiter det at Hagen blei fråflytta på 1960-talet. Men vegvaktaren Gunstein S. Lauvdal – den siste som budde i den vesle husmannsstova – gjorde eit intervju med Setesdølen ca. 1982. Der gav han opplysningar som tyder på at han budde der mykje lenger, minst til langt ut på 1970-talet. Sidan har det stått urørt i Hagen. I dag er husmannsplassen ein del av bygningsmassen til Setesdalsmuseet.

Plassen ligg ved den gamle trasèen til Riksveg 9 – og Postvegen – gjennom bygda.

Husmannsskipnaden hadde eit stort omfang i delar av Setesdal. Hagen på Lauvdal er ein av dei få stadene der ei husmannsstoge er teken vare på i sitt opprinnelege miljø, utan ombygging m.m.

Kjelder

Artikkelen om husmannsplassen Hagen på Setesdalswiki

Fleire kulturminne

Postvegen – Hestekleiva, Skomemoen
Postvegen – Moi
Dampbåtbrygga på Hesteberget – Frøyrak/Dale
Futevegen – Klevelandskleiva
Riksveg 400 – Skomemoen
Frutti Frøyrak si grav
Riksveg 400 – Syrtveit sør
Flatelandsmoen – Gjøvdal
I fotspora til setesdølane: Helveteskleiva ved Langevatn
Gamle setesdalsvegen mellom Fossåna og Tromyr i Hægeland
Setesdalsbanen – Dammen, Vassend
Straumen – husmannsplassen til ferjemannen