Haavardstadhuset 16. oktober 2018. Foto: Geir Daasvatn

Haavardstadhuset – Evje

Dette var bustadhuset til ordførar og stortingsrepresentant Torvald Haavardststad. Det er eitt av dei eldste husa i Evje sentrum i dag.

Haavardstadhuset ligg på nedsida av Riksveg 9 i Evje sentrum, rett nord for Dølen Hotel.

I Norges Bebyggelse er det sagt at huset er oppført ca. 1890. Det er såleis ikke eit veldig gamalt hus. Men her må me huske på at tettstaden Evje er ung. Det var i grunnen ikkje før det kom bru over Otra i 1877, og Setesdalsvegen kom over på austsida av elva, at Evje begynte å vekse fram som eit sentrum i bygda. Det kan du lese mykje meir om i historiedelen i artikkelen om Evje på Setesdalswiki.

Eigedomen der Haavardstadhuset står heiter Åland. Her budde altså den mangeårige ordføraren i Evje, og seinare Evje og Hornnes, Torvald Haavardstad. Han var fødd i 1893, og døydde i 1965. Han er det sjølvsagt også ein artikkel om på Setesdalswiki.

Fleire kulturminne i Evje og Hornnes her på Setesdalssida

Fleire kulturminne

Håvorstad sagbruk – Åseral
Heddeviki – ein gamal husmannsplass
Skore – gamlevegen
Bygdeborga på Slottbakkfjell
Byvegen i Åseral – Krokstean
Futevegen – Kalveskinnsupsa
Surtedalskleiva på Byvegen i Åseral
Det tyske sperreanlegget ved Byklestigen – austsida
Kanonstillinga på Bjones i Bykle
Bjoneskleivi – Bykle
Skjevrak brygge – Bygland
Postvegen/Riksveg 400 – Staven