Bjoren ved dampskipsbrygga på Byglandsfjord ein disig mai-morgon i 2017. Foto: Geir Daasvatn

Byglandsfjord dampskipsbrygge

Dampskipsbrygga er der den vedfyrte dampbåten Bjoren ligg når han er i trafikk med utgangspunkt frå Byglandsfjord.

Brygga ligg rett nedanfor Breidablikk, ved Strandgata, heilt i sentrum av Byglandsfjord.

Historie

Bjoren gjekk i trafikk på Kilefjorden frå 1867. Etter at Setesdalsbanen opna i 1896, blei Bjoren flytta opp i Byglandsfjorden. Der var systerskipet Dølen i sving frå før. Handelsmannen Olaf G. Abusdal bygde Hotellbrygga nedanfor Breidablik Hotel i 1898–1899. Samstundes bygde han smie og eit lite varehus. Brygga blei leigd ut til dampskipsselskapet for fem kroner året.

Brygga er eit verdifullt, teknisk kulturminne etter dampskipsferdsla på Byglandsfjorden.

Kjelder

Fleire kulturminne

Futevegen – Kalveskinnsupsa
Surtedalskleiva på Byvegen i Åseral
Det tyske sperreanlegget ved Byklestigen – austsida
Kanonstillinga på Bjones i Bykle
Bjoneskleivi – Bykle
Skjevrak brygge – Bygland
Postvegen/Riksveg 400 – Staven
Postvegen – Hestekleiva, Skomemoen
Postvegen – Moi
Dampbåtbrygga på Hesteberget – Frøyrak/Dale
Futevegen – Klevelandskleiva
Riksveg 400 – Skomemoen