Trøskjeskjolet på Åmland 13. november 2021. Foto: Geir Daasvatn

Trøskjeskjolet – Åmland

Trøskjeskjolet ligg på Åmland i Åseral.

Det er eit karakteristisk, åttekanta bygg med stor verd. Frå gamalt av var det eit stort hjul i midten av bygget som sveiv på ein loddrett aksel. Hest vart brukt til å dreie hjulet rundt for å treske kornet.

Kulturlandskapet på Åmland

– Åmland har eit godt skjøtta kulturlandskap, heiter det i kulturminneplanen til Åseral kommune.

Her er steingardar og andre typiske element. Innmarka blir beita, og kulturlandskapet er prioritert i regionalt miljøprogram. Garden har eit eldre bygningsmiljø med fleire bygningar som er registrerte i SEFRAK. Særleg det åttekanta trøskjeskjolet som er omtalt ovanfor har stor verd.

Korleis kan du sjå det

Garden Åmland ligg langs fylkesvegen mellom Sveindal og Kyrkebygd. Du kjem til garden rett etter at du har passert avkøyringa til Kittelstad på veg nordover, og noko før du er på Kylland. Trøskjeskjolet står på det siste bruket du kjem forbi, Dalevegen 1211 (sjå kart), rett ved vegen. Det er privat grunn, så du må vise omsyn om du vil sjå nærare på det. Du kan også sjå skjolet frå vegkanten.

Kart over Åmland

Rett i nærleiken

  • Bjønnespranget

Kjelder

Fleire kulturminne

Systog Dale-loftet
Postvegen – Storstraumen
Systog Trydal-loftet
Postvegen – Vrongevje
Tveitbakk – flotingsmur
Riksveg 400 – Syrtveit til Døletorv
Postvegen – Einang
Postvegen – Skorpetveit
Haugefjellet feltspatgruve – Evje
Syrtveitsfossen – flotingsmurar
Sørstemmen – Jordalsvatn
Sanden Såre – flotingsmur