Smia på Koland 11. november 2015. Foto: Geir Daasvatn

Smia på Koland

På Koland ved Gyvatn i Åseral står ei gamal smie.

Smia er eit kulturminne med stor lokal verdi, men som ligg utanfor dei prioriterte kulturmiljøa i Åseral kommune sin kulturminneplan for 2020–2025.

Koland

Eg har skrive noko meir om garden Koland i eit anna stykke her på Setesdalssida.

Kjelder

Du vil kanskje også sjå

Smia i gamalt kulturlandskap. Foto: Geir Daasvatn

Fleire kulturminne

Trydalstoga – Kristiansand museum
Gjetarhytta på Bjåen
Byglandsfjord dam – flotingsmur
Austad gamle kyrkjegard
Evjemoen som kulturminne
Skore i Bygland
Postvegen – Flateland bru
Postvegen – Brennevinskleiva
Skollhaugan gravfelt – Skreros
Nordigard Hoftuft-loftet
Riksveg 400 – Odden, Lauvdal
Birkelandsfossen – flotingsmur