Smia på Koland 11. november 2015. Foto: Geir Daasvatn

Smia på Koland

På Koland ved Gyvatn i Åseral står ei gamal smie.

Smia er eit kulturminne med stor lokal verdi, men som ligg utanfor dei prioriterte kulturmiljøa i Åseral kommune sin kulturminneplan for 2020–2025.

Koland

Eg har skrive noko meir om garden Koland i eit anna stykke her på Setesdalssida.

Kjelder

Du vil kanskje også sjå

Smia i gamalt kulturlandskap. Foto: Geir Daasvatn

Fleire kulturminne

Håvorstad sagbruk – Åseral
Heddeviki – ein gamal husmannsplass
Skore – gamlevegen
Bygdeborga på Slottbakkfjell
Byvegen i Åseral – Krokstean
Futevegen – Kalveskinnsupsa
Surtedalskleiva på Byvegen i Åseral
Det tyske sperreanlegget ved Byklestigen – austsida
Kanonstillinga på Bjones i Bykle
Bjoneskleivi – Bykle
Skjevrak brygge – Bygland
Postvegen/Riksveg 400 – Staven