Buret på Kyrkjevodden ein sein julikveld i 2017. Foto: Geir Daasvatn

Buret på Kyrkjevodden

Kyrkjevoddenburet er eit mellomalderbur på Kyrkjevodden under Åknes ved nordre enden av Lognavatn i Åseral.

Buret er tidfesta til 1600-talet, 1. kvartal (1620). Grunneigar er Trond Egil Åknes.

Bygningskulturen i Åseral skil seg frå den ein finn i andre kommunar i Vest-Agder, heiter det i Kulturminneplanen. Det er særs mange bur som framleis eksisterer. Skraddarburet i Austegard er det mest sagnomsuste, truleg bygt på 1520-talet. Eit anna er Espelidburet (1620).

Kyrkjestad

Kyrkjevodden er ein gamal kyrkjestad. Det er påvist at det har stått ei lita stolpekyrkje her frå katolsk tid, truleg frå kring år 1200 eller noko tidlegare. I dag ligg kyrkja nokre hundre meter lenger sør, Åknes kapell.

Kjelder

Sjå også

Meir om Åseral

Buret 31. juli 2022. Foto: Geir Daasvatn

Fleire kulturminne

Postvegen – Hestekleiva, Skomemoen
Postvegen – Moi
Dampbåtbrygga på Hesteberget – Frøyrak/Dale
Futevegen – Klevelandskleiva
Riksveg 400 – Skomemoen
Frutti Frøyrak si grav
Riksveg 400 – Syrtveit sør
Flatelandsmoen – Gjøvdal
I fotspora til setesdølane: Helveteskleiva ved Langevatn
Gamle setesdalsvegen mellom Fossåna og Tromyr i Hægeland
Setesdalsbanen – Dammen, Vassend
Straumen – husmannsplassen til ferjemannen