Buret på Kyrkjevodden ein sein julikveld i 2017. Foto: Geir Daasvatn

Buret på Kyrkjevodden

Kyrkjevoddenburet er eit mellomalderbur på Kyrkjevodden under Åknes ved nordre enden av Lognavatn i Åseral.

Buret er tidfesta til 1600-talet, 1. kvartal (1620). Grunneigar er Trond Egil Åknes.

Bygningskulturen i Åseral skil seg frå den ein finn i andre kommunar i Vest-Agder, heiter det i Kulturminneplanen. Det er særs mange bur som framleis eksisterer. Skraddarburet i Austegard er det mest sagnomsuste, truleg bygt på 1520-talet. Eit anna er Espelidburet (1620).

Kyrkjestad

Kyrkjevodden er ein gamal kyrkjestad. Det er påvist at det har stått ei lita stolpekyrkje her frå katolsk tid, truleg frå kring år 1200 eller noko tidlegare. I dag ligg kyrkja nokre hundre meter lenger sør, Åknes kapell.

Kjelder

Sjå også

Meir om Åseral

Buret 31. juli 2022. Foto: Geir Daasvatn

Fleire kulturminne

Gravfeltet på Moi – Bygland
Gamlestog – Rygnestadtunet
Dåsneset i Valle – Setesdalsvegen 1930–1992
Postvegen – Dåsneset ved Einang
Håvorstad sagbruk – Åseral
Heddeviki – ein gamal husmannsplass
Skore – gamlevegen
Bygdeborga på Slottbakkfjell
Byvegen i Åseral – Krokstean
Futevegen – Kalveskinnsupsa
Surtedalskleiva på Byvegen i Åseral
Det tyske sperreanlegget ved Byklestigen – austsida