Espelidburet i Åseral 26. august 2022. Foto: Geir Daasvatn

Espelidburet – Åseral

Espelidburet er eit stabbur frå mellomalderen på gardsbruket Der Nord i Espelid i Åseral.

Buret skal vere frå 1600-talet, 1. kvartal.

Garden høyrer i dag til etterkomarar etter professor og statsråd Knut Liestøl, son til Sigrid og Olav K. Liestøl.

Korleis kjem du dit

Køyr til Lognavatn. Der tek du til høgre over brua til Åknes. Følg vegen vidare over ei ny bru, og du er i Austegard. Følg vegen oppover gjennom Austegard. Når du kjem til enden av vegen, er du i tunet i Espelid.

Vil du oppleve meir?

Frå Espelid er det mogeleg å køyre vidare på bomveg inn til Koland ved Gyvatn. Ei like god løysing er å ha med sykkel bak på bilen, og sykle inn til Koland gjennom det idylliske heieterrenget. Har du rett god tid – og er i brukbar form – kan du forlenge turen frå Koland opp på Midtstrandknuten, det høgaste fjellet i nabokommunen Evje og Hornnes.

Kjelder

Du vil kanskje også sjå

Meir om Åseral

Fleire kulturminne

Håvorstad sagbruk – Åseral
Heddeviki – ein gamal husmannsplass
Skore – gamlevegen
Bygdeborga på Slottbakkfjell
Byvegen i Åseral – Krokstean
Futevegen – Kalveskinnsupsa
Surtedalskleiva på Byvegen i Åseral
Det tyske sperreanlegget ved Byklestigen – austsida
Kanonstillinga på Bjones i Bykle
Bjoneskleivi – Bykle
Skjevrak brygge – Bygland
Postvegen/Riksveg 400 – Staven