Austad kyrkje. Foto: Geir Daasvatn

Austad kyrkje

Austad kyrkje ligg på Tveit, nord i Bygland.

Kyrkja ligg om lag 200 meter austafor riksveg 9, og er omgjeven av ein kyrkjegard. Arkitekten var byggmeister og ingeniør Oskar Fabricius frå Oslo

Bygd i 1880

Kyrkja er ei langkyrkje i tre frå 1880, med galleri og 250 plassar. Vigslinga fant stad 7. juli 1880. Ho vart forretta av biskop Jørgen Moe.

Låg opphaveleg på Austad

Opphaveleg låg kyrkja aust for Otra, på Austad. Men i 1872 var ho i så dårleg stand at prosten Blom kalla henne «kassabel». I 1878 hadde prestegjeldet fått løyve til å rive kyrkja. Tømmeret vart seld.

I nedslagsfeltet til kyrkja bur det om lag 100 personar. Dei bur i på båe sidene av Otra, frå Austad og Ose i sør til Langeid og Sordal i nord.

Kjelde & tekst & les meir

Fleire kulturminne

Tveitbakk – flotingsmur
Riksveg 400 – Syrtveit til Døletorv
Postvegen – Einang
Postvegen – Skorpetveit
Haugefjellet feltspatgruve – Evje
Syrtveitsfossen – flotingsmurar
Sørstemmen – Jordalsvatn
Sanden Såre – flotingsmur
Riksveg 400 forbi Kalveskinnsuppsa
I fotspora til setesdølane – Lintjønnkleiva i Øvrebø
I fotspora til setesdølane – Kiledalskleiva i Hægeland
Postvegen – Nesmoen