Loftet i Nordstog Dale 26. januar 2020. Foto: Geir Daasvatn

Nordstog Dale-loftet

På gardsbruket Nordstog Dale i Valle står eit gamalt loft (stabbur) frå mellomalderen.

Loftet er bygd omkring år 1520. Då det blei bygd stod det truleg fritt på tunet. Men i mannsaldrar var det innebygd i stogehuset på garden. På slutten av 1990-talet blei det flytta 20 meter mot nord, og vart på nytt frittståande. I samband med flyttinga blei delar av loftet rekonstruert og fornya.

Loftet står på privat grunn. Men du ser det greit frå fylkesvegen forbi Dale.

Dale på Norgeskart.no

Kjelder/meir om loftet

Rett i nærleiken

Bygningene på gardsbruket Nordstog Dale. Foto.
Nordstog Dale. Foto: Geir Daasvatn

Fleire kulturminne

Dampbåtbrygga på Hesteberget – Frøyrak/Dale
Futevegen – Klevelandskleiva
Riksveg 400 – Skomemoen
Frutti Frøyrak si grav
Riksveg 400 – Syrtveit sør
Flatelandsmoen – Gjøvdal
I fotspora til setesdølane: Helveteskleiva ved Langevatn
Gamle setesdalsvegen mellom Fossåna og Tromyr i Hægeland
Setesdalsbanen – Dammen, Vassend
Straumen – husmannsplassen til ferjemannen
Gamle setesdalsvegen – Hornskilneset
Ekra gravfelt – Eikjåknodden