Loftet i Nordstog Dale 26. januar 2020. Foto: Geir Daasvatn

Nordstog Dale-loftet

På gardsbruket Nordstog Dale i Valle står eit gamalt loft (stabbur) frå mellomalderen.

Loftet er bygd omkring år 1520. Då det blei bygd stod det truleg fritt på tunet. Men i mannsaldrar var det innebygd i stogehuset på garden. På slutten av 1990-talet blei det flytta 20 meter mot nord, og vart på nytt frittståande. I samband med flyttinga blei delar av loftet rekonstruert og fornya.

Loftet står på privat grunn. Men du ser det greit frå fylkesvegen forbi Dale.

Dale på Norgeskart.no

Kjelder/meir om loftet

Rett i nærleiken

Bygningene på gardsbruket Nordstog Dale. Foto.
Nordstog Dale. Foto: Geir Daasvatn

Fleire kulturminne

Systog Dale-loftet
Postvegen – Storstraumen
Systog Trydal-loftet
Postvegen – Vrongevje
Tveitbakk – flotingsmur
Riksveg 400 – Syrtveit til Døletorv
Postvegen – Einang
Postvegen – Skorpetveit
Haugefjellet feltspatgruve – Evje
Syrtveitsfossen – flotingsmurar
Sørstemmen – Jordalsvatn
Sanden Såre – flotingsmur