Kallefoss 1 2. februar 2017. Foto: Geir Daasvatn

Kallefossbrua – Valle

Kallefossbrua går over Otra ved Kallefoss rett nord for den særmerkte Einang i Valle. Brua er eit interessant vegminne.

Det er eigentleg tale om to bruer. Otra går i eit todela løp her, og då er det bygd to bruer for å kome over.

«Kallefoss 1» er brua lengst vest. Ho er 40,5 meter lang, og er bygd i fagverk i stål.

 «Kallefoss 2» er brua nærast Riksveg 9. Ho er 29,5 meter lang, og bygd på same viset.

Kallefossbrua vart opna i 1933. Dei to bruene gjorde tilværet mykje lettare for folka på vestsida av Otra, på Løyland og Dale, som nå fekk bilveg.

Kjelder

Rett i nærleiken

Kallefossbrua nærast Riksveg 9. Foto: Geir Daasvatn

Fleire kulturminne

Systog Dale-loftet
Postvegen – Storstraumen
Systog Trydal-loftet
Postvegen – Vrongevje
Tveitbakk – flotingsmur
Riksveg 400 – Syrtveit til Døletorv
Postvegen – Einang
Postvegen – Skorpetveit
Haugefjellet feltspatgruve – Evje
Syrtveitsfossen – flotingsmurar
Sørstemmen – Jordalsvatn
Sanden Såre – flotingsmur