Rygnestadloftet. Foto: Geir Daasvatn

Rygnestadloftet

Rygnestadloftet er eit særmerkt loft (stabbur) i Rygnestadtunet på Rygnestad i Valle.

Loftet er bygd av Vonde-Åsmund Rygnestad (1540–1596) ca. 1590, på garden hans Nordigard Rygnestad. Det verdsettast for sine fine proporsjonar, svært gode handverk og materialbruk. Laftet har særleg store dimensjonar.

Forsvarsbygg?

Loftet blei ifølge tradisjonen brukt til forsvar. Der er ei lita luke som fører til ein underjordisk gang som endte opp i holtet nokre ti-metre ovafor loftet og som ein kunne rømme gjennom.

Første etasje, bursdelen, blei brukt til lagring av matvarer. Her står også ei seng. Andre etasje var til lagring av klede, tekstilar og finare gjenstander. Etasjen har ein svalgang. På baksida er det utbygg for ein såkalla «hemmelighet», ein do som var åpen ned til bakken. I Setesdal er det ikke kjent andre eksempler på do i utbygg i svalgang.

Rygnestadloftet er eit praktbygg og fungerte som statussymbol, men var i første rekke ein bygning oppført for praktiske formål.

Sjå også

Kjelder

Fleire kulturminne

Systog Dale-loftet
Postvegen – Storstraumen
Systog Trydal-loftet
Postvegen – Vrongevje
Tveitbakk – flotingsmur
Riksveg 400 – Syrtveit til Døletorv
Postvegen – Einang
Postvegen – Skorpetveit
Haugefjellet feltspatgruve – Evje
Syrtveitsfossen – flotingsmurar
Sørstemmen – Jordalsvatn
Sanden Såre – flotingsmur