Gravfeltet på Flatelandsmoen 12. mai 2018. Foto: Geir Daasvatn

Flatelandsmoen gravfelt – Valle

Flatelandsmoen gravfelt på garden Flateland i Valle er det nordlegaste av dei store gravfelta i Setesdal.

Det er om lag 40 haugar bygde av sand i feltet.

Den største, Koshaug, er omkring 35 m i tverrmål og er ein verkeleg storhaug. Tradisjonen fortel at det var ein som heitte Kos som rydda opp Flateland. Koshaug skal vere gravplassen hans.

Det er gjort funn her frå eldre jernalder. Men feltet er ikkje systematisk, vitskapleg undersøkt.

Stykket held fram under biletet

Koshaug. Foto: Geir Daasvatn

Kjelder

Les meir – kart

Du vil kanskje også sjå

Meir om Setesdal

Fleire kulturminne

Det tyske sperreanlegget ved Byklestigen – austsida
Kanonstillinga på Bjones i Bykle
Bjoneskleivi – Bykle
Skjevrak brygge – Bygland
Postvegen/Riksveg 400 – Staven
Postvegen – Hestekleiva, Skomemoen
Postvegen – Moi
Dampbåtbrygga på Hesteberget – Frøyrak/Dale
Futevegen – Klevelandskleiva
Riksveg 400 – Skomemoen
Frutti Frøyrak si grav
Riksveg 400 – Syrtveit sør