Gravfeltet på Flatelandsmoen 12. mai 2018. Foto: Geir Daasvatn

Flatelandsmoen gravfelt – Valle

Flatelandsmoen gravfelt på garden Flateland i Valle er det nordlegaste av dei store gravfelta i Setesdal.

Det er om lag 40 haugar bygde av sand i feltet.

Den største, Koshaug, er omkring 35 m i tverrmål og er ein verkeleg storhaug. Tradisjonen fortel at det var ein som heitte Kos som rydda opp Flateland. Koshaug skal vere gravplassen hans.

Det er gjort funn her frå eldre jernalder. Men feltet er ikkje systematisk, vitskapleg undersøkt.

Stykket held fram under biletet

Koshaug. Foto: Geir Daasvatn

Kjelder

Les meir – kart

Du vil kanskje også sjå

Meir om Setesdal

Fleire kulturminne

Systog Dale-loftet
Postvegen – Storstraumen
Systog Trydal-loftet
Postvegen – Vrongevje
Tveitbakk – flotingsmur
Riksveg 400 – Syrtveit til Døletorv
Postvegen – Einang
Postvegen – Skorpetveit
Haugefjellet feltspatgruve – Evje
Syrtveitsfossen – flotingsmurar
Sørstemmen – Jordalsvatn
Sanden Såre – flotingsmur