Hanehaug 2. april 2015. Foto: Geir Daasvatn

Hanehaug – Bygland

Hanehaug er ein stor gravhaug og midtpunktet i eit svært fornminneområde med gravfunn frå steinalder, jernalder, bronsealder, folkevandringstid og vikingtid på Nese i Bygland.

Haugen er 16 meter i diameter, og han er to meter høg. Området ligg rett ved Riksveg 9, nokre hundre meter etter at du har passert Bygland sentrum på veg nordover. Staden er godt skilta.

Kong Hane

Kong Hane skal ha levd på 1000-talet, og rådde over heile Bygland. Han var ein rik og mektig mann, som eigde mange hestar og mykje fe. Men han var fredsæl, og gjorde ingen urett. Han dyrka garden sin godt, og oppmoda bygdefolket til å gjere det same. Det var gode år i Bygland.

Segna seier at Olav den Heilage kom på kristningsferd til Setesdal. Kong Hane samla då ein hær frå alle bygdene omkring for å slost mot kongen.

Slaget skal ha stått ved Ellingstjønn, nord for Bygland. Kong Hane fall, og vart gravlagd i Hanehaug. Den heilage kvite trollkua hans, Audhumbla, vart gravlagd i ein haug ved sida, kalla Kjyrehaug.

Kjelder

Meir om Heilag-Olav i Bygland

Rett i nærleiken

Meir om Setesdal

Fleire kulturminne

Postvegen – Vrongevje
Tveitbakk – flotingsmur
Riksveg 400 – Syrtveit til Døletorv
Postvegen – Einang
Postvegen – Skorpetveit
Haugefjellet feltspatgruve – Evje
Syrtveitsfossen – flotingsmurar
Sørstemmen – Jordalsvatn
Sanden Såre – flotingsmur
Riksveg 400 forbi Kalveskinnsuppsa
I fotspora til setesdølane – Lintjønnkleiva i Øvrebø
I fotspora til setesdølane – Kiledalskleiva i Hægeland