Knutsbakk 12. mai 2023. Foto: Geir Daasvatn

Knutsbakk – Bygland

Dette er staden i Bygland for kransenedlegging til minne om dei som fall under 2. verdskrigen. Her ligg og fleire gravhaugar frå vikingtida.

Knutsbakk var tilhaldsstad og ekserserplass for militære i dansketida, er det fortalt.

Staden ligg om lag 175 meter sør for Bygland kyrkje.

Minnestøtta

Minnestøtta (t. h.) vart avduka 17. mai 1947 av fylkesmann Nils Hjelmtveit. På støtta står desse namna: Nere AakhusKnut O. Bø, Arne Scheie, Gunnar Såghus, Jentoft AndersenJørgen Lidtveit og Georg Nordgård.

Gravhaugane

Det er fire ganske store gravhaugar i gravfeltet. Dei er rundt 1,5 meter høge. Alderen er ikkje nøyaktig tidfesta, anna enn at dei må vere frå jernalderen.

Kjelder

Du vil kanskje også lese

Fleire kulturminne

Postvegen – Hestekleiva, Skomemoen
Postvegen – Moi
Dampbåtbrygga på Hesteberget – Frøyrak/Dale
Futevegen – Klevelandskleiva
Riksveg 400 – Skomemoen
Frutti Frøyrak si grav
Riksveg 400 – Syrtveit sør
Flatelandsmoen – Gjøvdal
I fotspora til setesdølane: Helveteskleiva ved Langevatn
Gamle setesdalsvegen mellom Fossåna og Tromyr i Hægeland
Setesdalsbanen – Dammen, Vassend
Straumen – husmannsplassen til ferjemannen