Gravrøysa på Gullsand 21. oktober 2016. Foto: Geir Daasvatn

Nesodden gravrøys

På den søre spissen av Nesodden i Bygland, i vestre enden av den mykje brukte badestranda Gullsand, ligg ei godt synleg gravrøys bygd av kampestein.

Nesodden stikk ut i Byglandsfjorden frå aust, ved Lislestraumen vest for Nesmoen eit par kilometer nord for Bygland sentrum. På vestre sida av fjorden stikk det også ut to små nes. Det er såleis bare eit smalt sund som skil austbreidda av fjorden frå vestbreidda her. Midt i sundet ligg Fosskarøya. Nord for sundet ligg Urdviki.

Gravrøysa på odden er låg, og har ein diameter på ca. 7 meter. Ho er bygd av middels og stor rundkamp. Plasseringa er strategisk ved innseglinga til Urdviki mot Storstraumen.

Alderen på røysa er ikkje nærare fastslege. På Kulturminnesøk er han bare grovt sett til bronsealder – jernalder. Men på Nånesodden litt lenger sør i Byglandsfjorden ligg ei røys som er vitskapleg tidfesta til yngre bronsealder. Det går vel ann å tenke seg at andre av gravrøysene rundt Byglandsfjorden då kan vere frå om lag same tida?

På andre sida av fjorden for Nesodden, ved Kotedekkan på Skomedal, ligg det også ei stor røys.

Det er nydeleg å vandre rundt i fred og ro på Gullsand og Nesodden. Om du så bare er på tur gjennom Setesdal, er det ein verkeleg fin plass for ein aldri så liten kvilepause frå bilkøyringa. Kanskje til og med ein liten dukkert?

Kart over Nesodden og Gullsand

Kjelder

Fleire kulturminne

Det tyske sperreanlegget ved Byklestigen – austsida
Kanonstillinga på Bjones i Bykle
Bjoneskleivi – Bykle
Skjevrak brygge – Bygland
Postvegen/Riksveg 400 – Staven
Postvegen – Hestekleiva, Skomemoen
Postvegen – Moi
Dampbåtbrygga på Hesteberget – Frøyrak/Dale
Futevegen – Klevelandskleiva
Riksveg 400 – Skomemoen
Frutti Frøyrak si grav
Riksveg 400 – Syrtveit sør