Loftet på Nomeland Der oppe 27. oktober 2017. Foto: Geir Daasvatn

Loftet på Nomeland Der oppe

Loftet er eit eldgamalt «lopt» på gardsbruket Der oppe (bnr. 5) på Nomeland i Hylestad i Valle. Det ligg rett ved Riksveg 9, på vestsida av vegen, og er lett å sjå når du er forbi der.

Ut frå lafteteknikken som er brukt i underhøgda (findalslaft), kan ein med stor grad av sikkerheit seie at loftet, i det minste underhøgda, er bygt før Svartedauden (før år 1350). Professor Arne Berg held fram at alderen på overhøgda er meir usikker. Men han trur at også den delen er frå før Svartedauden. Loftet er såleis eitt av dei eldste bygga i Setesdal i dag.

Eit trekk ved loftet er at det er ulike novhogg i dei to høgdene. Dette er ikkje så uvanleg. Men det er meir sjeldan at skilnaden er så stor som i dette loftet.

Loftet er automatisk freda etter Kulturminnelova.

Kjelder

Meir om Setesdal

Fleire kulturminne

Systog Dale-loftet
Postvegen – Storstraumen
Systog Trydal-loftet
Postvegen – Vrongevje
Tveitbakk – flotingsmur
Riksveg 400 – Syrtveit til Døletorv
Postvegen – Einang
Postvegen – Skorpetveit
Haugefjellet feltspatgruve – Evje
Syrtveitsfossen – flotingsmurar
Sørstemmen – Jordalsvatn
Sanden Såre – flotingsmur