Bygland brygge med Bjoren til kai. Foto: Geir Daasvatn

Bygland brygge

Dette er den gamle steinbrygga på Prestneset i Bygland kyrkjebygd. Her legg dampbåten Bjoren til når han vitjar Bygland sentrum.

Ved Bygland brygge ligg serveringsstaden Bjoren Brygge. I same området finn du også Bygland museum, Tangen friluftsområde og kulturkafeen Stoga.

Litt historie

Brygga skal vere bygd i 1912. Presten i Bygland fekk då laga seg ein avtale om at dersom brygga blei flytta frå nabogarden Nese på andre sida av bukta til stranda ved prestegarden, skulle båtselskapet få gratis tomt om han og huslyden fekk reise gratis med båtane så lenge dei ville.

Same året blei varehuset «Kveldsro» bygd ved brygga. Kveldsro er bygningen som i dag er utestaden Brygga.

Kjelder

Rett i nærleiken

Meir om Setesdal

Fleire kulturminne

Håvorstad sagbruk – Åseral
Heddeviki – ein gamal husmannsplass
Skore – gamlevegen
Bygdeborga på Slottbakkfjell
Byvegen i Åseral – Krokstean
Futevegen – Kalveskinnsupsa
Surtedalskleiva på Byvegen i Åseral
Det tyske sperreanlegget ved Byklestigen – austsida
Kanonstillinga på Bjones i Bykle
Bjoneskleivi – Bykle
Skjevrak brygge – Bygland
Postvegen/Riksveg 400 – Staven