Heimigard Rysstad 18. februar 2017. Foto: Geir Daasvatn

Heimigard – Rysstad

Heimigard er eit gardsbruk på Rysstad i Hylestad. Marton Laksesvela og kona Anna Olavsdotter Rysstad forpaktar eigedomen.

Her driv dei to med sauer, sel røyka sauekjøt og mykje anna. Marton er til dømes sterkt engasjert i prosjektet med å få bygd ei ny stavkyrkje i Setesdal.

Løa på bruket er bygd før Svartedauden (1349–1350), og er ca 700 år gamal. Ho er truleg den eldste i Noreg.

Loftet (stabburet) på garden er også frå tida før Svartedauden.

Den eldste delen av våningshuset er frå slutten av 1400-talet.

Heimigard ligg rett på andre sida av Riksveg 9 for Hylestad kyrkje. Johs. Bjørkeli har kalla Setesdal for «Dalen med museum på hver gård» i ein artikkel han laga for Fædrelandsvennen for nokre år sidan. Det er mykje sanning i det, og Heimigard er verkeleg eit museum i seg sjølv.

Stykket held fram under biletet

Heimigardsløa etter restaurering 20. juli 2017. Foto: Geir Daasvatn

Kjelder

Rett i nærleiken

Meir om Setesdal

Fleire kulturminne

Det tyske sperreanlegget ved Byklestigen – austsida
Kanonstillinga på Bjones i Bykle
Bjoneskleivi – Bykle
Skjevrak brygge – Bygland
Postvegen/Riksveg 400 – Staven
Postvegen – Hestekleiva, Skomemoen
Postvegen – Moi
Dampbåtbrygga på Hesteberget – Frøyrak/Dale
Futevegen – Klevelandskleiva
Riksveg 400 – Skomemoen
Frutti Frøyrak si grav
Riksveg 400 – Syrtveit sør