Hylestad kyrkje 21. desember 2017. Foto: Geir Daasvatn

Hylestad kyrkje

Hylestad kyrkje er ei åttekanta kyrkje i lafta tømmer frå 1839, bygt av Anders Thorson Syrtveit, «Kyrkjebyggaren». Han bygde dei fleste kyrkjene i Setesdal.

Kyrkja har 200 sitteplassar og to galleri.

I våpenhuset er det kopiar av Hylestadportalane, med motiv frå heltesagaen om Sigurd Fåvnesbane. Desse portalane kom frå stavkyrkja som stod i området Hovet/Bjørgum, på andre sida av Otra, frå om lag år 1200.

Altertavla har motiva «krossfestinga» og «nattverden».

På galleriet i kyrkja står eit orgel med tolv stemmer, bygd av Brødrene Torkildsen Orgelbyggeri i 1991.

Kyrkja under Setesdal Folkemusikkfestival 7. august 2022. Foto: Geir Daasvatn

Kjelde

Sjå også

Fleire kulturminne

Systog Dale-loftet
Postvegen – Storstraumen
Systog Trydal-loftet
Postvegen – Vrongevje
Tveitbakk – flotingsmur
Riksveg 400 – Syrtveit til Døletorv
Postvegen – Einang
Postvegen – Skorpetveit
Haugefjellet feltspatgruve – Evje
Syrtveitsfossen – flotingsmurar
Sørstemmen – Jordalsvatn
Sanden Såre – flotingsmur