Hylestad kyrkje 21. desember 2017. Foto: Geir Daasvatn

Hylestad kyrkje

Hylestad kyrkje er ei åttekanta kyrkje i lafta tømmer frå 1839, bygt av Anders Thorson Syrtveit, «Kyrkjebyggaren». Han bygde dei fleste kyrkjene i Setesdal.

Kyrkja har 200 sitteplassar og to galleri.

I våpenhuset er det kopiar av Hylestadportalane, med motiv frå heltesagaen om Sigurd Fåvnesbane. Desse portalane kom frå stavkyrkja som stod i området Hovet/Bjørgum, på andre sida av Otra, frå om lag år 1200.

Altertavla har motiva «krossfestinga» og «nattverden».

På galleriet i kyrkja står eit orgel med tolv stemmer, bygd av Brødrene Torkildsen Orgelbyggeri i 1991.

Kyrkja under Setesdal Folkemusikkfestival 7. august 2022. Foto: Geir Daasvatn

Kjelde

Sjå også

Fleire kulturminne

Det tyske sperreanlegget ved Byklestigen – austsida
Kanonstillinga på Bjones i Bykle
Bjoneskleivi – Bykle
Skjevrak brygge – Bygland
Postvegen/Riksveg 400 – Staven
Postvegen – Hestekleiva, Skomemoen
Postvegen – Moi
Dampbåtbrygga på Hesteberget – Frøyrak/Dale
Futevegen – Klevelandskleiva
Riksveg 400 – Skomemoen
Frutti Frøyrak si grav
Riksveg 400 – Syrtveit sør