Kiledalskleiva bru, rett før Postvegen kjem inn i Evje og Hornnes sørfrå. Bare nokre få hundre meter frå Riksveg 9 ligg dette kunstverket gøymt i skogen, framleis ukjent for mange. Brua er særmerkt, fordi ho ligg i ei bratt kleiv. Vegen mellom Kile og Hornnes blei bygt rundt 1839–1841, og byggeåret til brua er sagt å vere 1840 på Kulturminnesok.no. Foto: Geir Daasvatn

I fotspora til setesdølane – Kiledalskleiva i Hægeland

Kiledalskleiva var ein bratt bakke på Postvegen, den første ordentlege køyrevegen oppover i Setesdal, mellom Kiledal i Hægeland og Vestre Hodne i Hornnes.

Spesielt vinterstid kunne kleiva vere glatt og vanskeleg å forsere.

Om lag midt i kleiva ligg framleis den spesielle Kiledalskleiva bru

Riksveg 9 går forbi rett under kleiva.

Eg har omtalt Kiledalskleiva, og har med fleire bilete, i det trykte heftet mitt om Postvegen i Hornnes. Strekninga frå Kiledalskleiva nordover til Slettefet rett sør for Moisund er ei nydeleg turløype.

Stykket held fram under biletet

Kleiva sett frå brua nedover mot Rv- 9. Me kan skimte riksvegen over brua litt til venstre og bak i biletet. Foto: Geir Daasvatn

Litt historie

Det kom køyreveg (kjerreveg) frå Kristiansand fram til Kile i Hægeland rundt 1835.

Ved kongeleg resolusjon 23. april 1839 gjorde regjeringa vedtak om å bygge veg frå Kristiansand til Valle kyrkje, og løyvde 58 000 speciedalar av statskassa til føremålet. Vegen var meint å skulle vere eit «spleiselag» mellom staten og oppsittarane langs vegen. Det offentlege skulle opparbeide dei vanskelegaste og farlegaste strekningane.

Arbeidet kom raskt i gang, og den nye vegen kom gjennom Kiledalen i Hægeland, opp Kiledalskleiva og fram til Hodne og Moi i Hornnes 1839–1841.  

Før Postvegen kom i Kiledalskleiva, for setesdølane på bytur mykje over Lauvåsheia til Hægeland. Lauvåsheia ligg noko vest for Kiledalskleiva.

Setesdalsvegen gjekk i kleiva til 1884. Då kom det ny veg nede langs Hornskilen, i området der Rv-9 går i dag.

Kart over området

Kjelder

  • Artikkelen om Kiledalskleiva på Setesdalswiki
  • Reidar Tveito, Riksveg 9. Bruer og særtrekk langs vegen, Byglandsfjord 2014, s. 55
  • Leonhard Jansen m.fl., Frå postveg til riksveg – vegar og vegminne langs riksveg 9, Bokbyen Forlag, 2018
  • Artikkelen om Gamle Kiledalskleiva bru på Kulturminnesok.no

Du vil kanskje også sjå

Annonse

Fleire kulturminne

Håvorstad sagbruk – Åseral
Heddeviki – ein gamal husmannsplass
Skore – gamlevegen
Bygdeborga på Slottbakkfjell
Byvegen i Åseral – Krokstean
Futevegen – Kalveskinnsupsa
Surtedalskleiva på Byvegen i Åseral
Det tyske sperreanlegget ved Byklestigen – austsida
Kanonstillinga på Bjones i Bykle
Bjoneskleivi – Bykle
Skjevrak brygge – Bygland
Postvegen/Riksveg 400 – Staven