Nedre del av Lintjønnkleiva med Lintjønn bru 26. mars 2024. Foto: Geir Daasvatn

I fotspora til setesdølane – Lintjønnkleiva i Øvrebø

Lintjønnkleiva var ein bakke på den gamle setesdalsvegen, rett sør for Reiersdalskleiva, i Øvrebø i Vennesla.

Denne gamle, bevarte vegstubben ligg på vestsida av Riksveg 9, mellom Lintjønn og riksvegen, når du køyrer oppover bakkane etter å ha passert krysset der det går veg innover mot Reiersdal og Tjomsås.

Køyrevegen (kjerrevegen) i kleiva her blei bygd i 1833. Han passerte forbi ein husmannsplass ved Lintjønn. Her blei ein av dei største felemakarane i Norge, Gunnar Andersen Raustad, fødd i 1874. Plassen var ikkje stor. I 1865 var det ein familie her, med ei ku og tre sauer.

Stykket held fram under biletet

Gamlevegen i Lintjønnkleiva med Riksveg 9 til venstre. På sletta i framgrunnen låg husmannsplassen Lintjønn. Øvrebø Historielag har sett opp ein fin, liten plakat med noko informasjon om staden. Foto: Geir Daasvatn

Vegen var i bruk til 1884. Han blei noko øydelagt under ei maskinell skogsdrift rundt 2020.

Over Linbekken gjekk Linbekk bru. Den første brua var ei trebjelkebru. Trebrua blei erstatta av steinkvelvbrua i 1861.

Vegen i Lintjønnkleiva var i bruk som setesdalsveg til 1884. Då blei han flytta litt austover, til om lag der Riksveg 9 går i dag.

Setesdølane i Lintjønnkleiva

Før det kom køyreveg oppover i Setesdal på byrjinga av 1840-talet, brukte setesdølane mykje å fare langs Fjellmannsvegen (Dalevegen) når dei var på bytur. Det var ein veg for gåande og kløvhestar, og kanskje hest med slede om det var mogeleg. Denne eldre kløvvegen gjekk litt lenger vest i terrenget i dette området, bortover mot Tjomsås. Eg vil tru at dei fleste dølane forlot Fjellmannsvegen, og heldt fram turen på den nye kjerrevegen, etter kvart som han stod ferdig oppover frå Kristiansand mot Kile.

Kart over området

Stykket held fram under biletet

Mot toppen av kleiva ser me tydelege spor etter den gamle vegen, før han forsvinn inn under fyllinga til Riksveg 9. Foto: Geir Daasvatn

Kjelder

Du vil kanskje også lese

Annonse

Fleire kulturminne

Postvegen – Hestekleiva, Skomemoen
Postvegen – Moi
Dampbåtbrygga på Hesteberget – Frøyrak/Dale
Futevegen – Klevelandskleiva
Riksveg 400 – Skomemoen
Frutti Frøyrak si grav
Riksveg 400 – Syrtveit sør
Flatelandsmoen – Gjøvdal
I fotspora til setesdølane: Helveteskleiva ved Langevatn
Gamle setesdalsvegen mellom Fossåna og Tromyr i Hægeland
Setesdalsbanen – Dammen, Vassend
Straumen – husmannsplassen til ferjemannen