Gardsbruket Haugan med det staselege loftet framst. Foto: Geir Daasvatn

Hauganloftet

Hauganloftet står på gardsbruket Haugan (gnr. 70 bnr. 6) på Hedde i Hylestad.

Haugan ligg lengst sør på Hedde, rett på oversida (vestsida) av Riksveg 9. Eigar er Egil Åmlid.

På gardsbruket står eit gamalt loft. Om det har eit offisielt namn veit eg ikkje. Så eg kallar det bare «Hauganloftet» etter bruket det høyrer til.

– Det er eitt av dei venaste og best bygde i dalen, skriv Alfred Ryningen i gards- og ættesoga for Hylestad

Loftet skal vere reist av den medgjetne tømmermannen Knut Torjusson Helle (f. ca. 1696–d. 1766). Det blei freda av Riksantikvaren i 1941.

 Den eldste delen av våningshuset på eigedomen er også svært gamal, frå 1600-talet.

Kjelde

Sjå også

Fleire kulturminne

Nyestog – Rygnestadtunet
Gravfeltet på Moi – Bygland
Gamlestog – Rygnestadtunet
Dåsneset i Valle – Setesdalsvegen 1930–1992
Postvegen – Dåsneset ved Einang
Håvorstad sagbruk – Åseral
Heddeviki – ein gamal husmannsplass
Skore – gamlevegen
Bygdeborga på Slottbakkfjell
Byvegen i Åseral – Krokstean
Futevegen – Kalveskinnsupsa
Surtedalskleiva på Byvegen i Åseral