Gardsbruket Haugan med det staselege loftet framst. Foto: Geir Daasvatn

Hauganloftet

Hauganloftet står på gardsbruket Haugan (gnr. 70 bnr. 6) på Hedde i Hylestad.

Haugan ligg lengst sør på Hedde, rett på oversida (vestsida) av Riksveg 9. Eigar er Egil Åmlid.

På gardsbruket står eit gamalt loft. Om det har eit offisielt namn veit eg ikkje. Så eg kallar det bare «Hauganloftet» etter bruket det høyrer til.

– Det er eitt av dei venaste og best bygde i dalen, skriv Alfred Ryningen i gards- og ættesoga for Hylestad

Loftet skal vere reist av den medgjetne tømmermannen Knut Torjusson Helle (f. ca. 1696–d. 1766). Det blei freda av Riksantikvaren i 1941.

 Den eldste delen av våningshuset på eigedomen er også svært gamal, frå 1600-talet.

Kjelde

Sjå også

Fleire kulturminne

Dampbåtbrygga på Hesteberget – Frøyrak/Dale
Futevegen – Klevelandskleiva
Riksveg 400 – Skomemoen
Frutti Frøyrak si grav
Riksveg 400 – Syrtveit sør
Flatelandsmoen – Gjøvdal
I fotspora til setesdølane: Helveteskleiva ved Langevatn
Gamle setesdalsvegen mellom Fossåna og Tromyr i Hægeland
Setesdalsbanen – Dammen, Vassend
Straumen – husmannsplassen til ferjemannen
Gamle setesdalsvegen – Hornskilneset
Ekra gravfelt – Eikjåknodden