Gardsbruket Haugan med det staselege loftet framst. Foto: Geir Daasvatn

Hauganloftet

Hauganloftet står på gardsbruket Haugan (gnr. 70 bnr. 6) på Hedde i Hylestad.

Haugan ligg lengst sør på Hedde, rett på oversida (vestsida) av Riksveg 9. Eigar er Egil Åmlid.

På gardsbruket står eit gamalt loft. Om det har eit offisielt namn veit eg ikkje. Så eg kallar det bare «Hauganloftet» etter bruket det høyrer til.

– Det er eitt av dei venaste og best bygde i dalen, skriv Alfred Ryningen i gards- og ættesoga for Hylestad

Loftet skal vere reist av den medgjetne tømmermannen Knut Torjusson Helle (f. ca. 1696–d. 1766). Det blei freda av Riksantikvaren i 1941.

 Den eldste delen av våningshuset på eigedomen er også svært gamal, frå 1600-talet.

Kjelde

Sjå også

Fleire kulturminne

Systog Dale-loftet
Postvegen – Storstraumen
Systog Trydal-loftet
Postvegen – Vrongevje
Tveitbakk – flotingsmur
Riksveg 400 – Syrtveit til Døletorv
Postvegen – Einang
Postvegen – Skorpetveit
Haugefjellet feltspatgruve – Evje
Syrtveitsfossen – flotingsmurar
Sørstemmen – Jordalsvatn
Sanden Såre – flotingsmur