Steinen som markerer gravplassen til Frutti Frøyrak. Foto: Geir Daasvatn

Frutti Frøyrak si grav

Frutti Frøyrak er etter segna rudkallen på Frøyrak i Bygland.

Sikkomodden rett sør for tuna låg ein gravhaug som vart utjamna litt etter århundreskiftet. Dette var – også etter segna – grava til Frutti. Han blei gravlagd her så han kunne sjå heim til garden, er det sagt.

Vasstanden i Byglandsfjorden er høgare i dag enn på Frutti si tid. Grava ligg nå under vatn. Ei stor steinhelle står oppreist nær staden der grava var. Steinen stod ved hovudenden av sjølve grava. Han blei seinare teken opp frå vatnet og sett på høgkant for å markere om lag kor grava hadde vore. Det stod også en stein ved fot-enden av grava.

I området der grava hadde vore vart det seinare, ved harving, funne ei ringspenne av bronse.

Du kan lese mykje meir om dette spennande og spesielle kulturminnet, og Frøyrak, i artikkelen om garden på Lokalhistoriewiki. Lokalkjende Tormod Tveitå har skrive den artikkelen.

Kjelder

Du vil kanskje også lese om

 

Fleire kulturminne

Det tyske sperreanlegget ved Byklestigen – austsida
Kanonstillinga på Bjones i Bykle
Bjoneskleivi – Bykle
Skjevrak brygge – Bygland
Postvegen/Riksveg 400 – Staven
Postvegen – Hestekleiva, Skomemoen
Postvegen – Moi
Dampbåtbrygga på Hesteberget – Frøyrak/Dale
Futevegen – Klevelandskleiva
Riksveg 400 – Skomemoen
Riksveg 400 – Syrtveit sør
Flatelandsmoen – Gjøvdal