Åraksbø – bygda som vant mot tida!

Solnedgang over Åraksbø i januar 2020. Foto.

Trass i «bygdedød» og dystre spådomar om framtida til landsbygda, opplever Åraksbø i Bygland ei blømingstid. I november 2003 skreiv Johs. Bjørkeli ei fin sak i Fædrelandsvennen om Åraksbø – bygda som tapte mot tiden. Opp mot 300 menneske skal det ha budd i bygda rundt 1950. I 2003 var talet redusert til under 50. […]

Årdalsvegen – fin køyretur i nydeleg heieterreng!

Årdalsvegen. Foto.

Dette er ein privat skogsbilveg som går frå Haugetveit i Åraksbø om lag 10 kilometer austover forbi Heimre Grunnevatn og Austre Grunnevatn i Bygland austhei til Åraksåna (Tovdalselva) i Årdalen. Årdalsvegen går gjennom eit naturskjønt heieområde. Ved enden av vegen er du altså inne i Årdalen, eit freda naturreservat som strekker seg sørover heilt til Rjukanfossen i Tovdal. Dette er eit større, samanhengande naturområde som er lite påverka av menneskelege inngrep. […]

Ein liten hyllest til Åraksbø

Solnedgang over Åraksbø i januar 2020. Foto.

Eg har setta saman eit lite hefte med landskapsbilete frå Åraksbø. Det er min vesle hyllest til denne vakre grenda, der landskapet er så umåteleg fint. Heftet har eg kalla Åraksbø – eit smykke i Setesdal. Det kom til etter eit innfall, ein kveld eg las ein gamal avisartikkel frå 2003 der Åraksbø er omtala […]