Kriseplan

Av Knut Olav Daasvatn Er det berre meg, eller er krisene blitt fleire? Pandemiar, hyperinflasjon, nabokrigar og gule vestar flagrar som ospelauv i oktoberkuling, og grip no så djupt inn i livet mitt at eg er komen til at det er vorte naudsynt å ha ein plan for påkomande tilfelle Så ved neste globale krise […]

Alle sorger, alle gleder

Kornåker. Foto.

Knut Olav Daasvatn har skrive dette tenksame diktet. Det er med i den første diktboka hans, Alle sorger, alle gleder, som han kom ut med i 2020. Knut Olav er bror min, og eg var så heldig å få lov til å illustrere boka med nokre av bileta mine. Han har seinare også gitt ut […]

Voilan

Knut Olav Daasvatn er fødd i 1969. Han hadde lenge i livet hatt skrivetrong. Men først i 2007, i godt vaksen alder, skreiv han sitt første dikt. Knut Olav er seniorkonsulent ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen, og utdanna biokjemikar. Han vaks opp i Hornnes, og er son av Arne Daasvatn og Gerd […]