Flygargravene på Bygland kyrkjegard

Flygargravene på Bygland kyrkjegard. Foto.

Per Ardua Ad Astra – Gjennom vanskar til stjernene. Det står øvst på alle gravsteinane på flygargravene på kyrkjegarden. Sju unge menneske – heile mannskapet på B-17C bombeflyet frå RAF med kjenneteikn AN 525 – mista livet då flyet deira vart skote ned av tyskje jagarfly og styrta i Songedalslia, rett nord for Melejuvet i […]

Siste kvilestaden etter flystyrtane på Snøhei og Tindefjell

Krigsgraver Åseral kyrkjegard etter flystyrtene på Snøhei og Tondefjell. Foto.

«På kirkegården ved Åseral kyrkje står det ti hvite gravsteiner i formasjon på to rekker. Minnestøtter med innskrifter som forteller oss at her har ti unge soldater funnet sitt siste hvilested. Sammen med fire andre soldater møtte de sin skjebne natt til 22. desember 1944.« Jørgen Åsland innleiar heftet sitt om Tragedien på Snøhei og […]