Elg i vegbanen mest lest

Elg på Riksveg 9 i Valle. Foto.

Innlegga om mykje elg i vegbanen nordover i dalen var mest lest i gruppa vår på Facebook i januar. I takt med at Setesdalssida på Facebook får stadig fleire medlemer, synest det også å skje ein auke i kor mange visningar mange av innlegga oppnår. Dei innlegga med flest visningar i januar var to som […]

Setesdalssida held farten oppe!

To firehjulinger kappkjører. Foto.

Det var i gjennomsnitt 4.370 personar som såg innlegg frå Setesdalssida på Facebook kvar dag i januar (2.1.–29.1.). Gjennomsnittet for siste året er om lag 3.690 kvar dag. Det er altså ein god auke i antall personar som ser – og kanskje les 😱 – noko av det som blir lagt ut på sida. Den […]

På topp på Setesdalssida på Facebook i desember

Otra ved Lunden i Valle. Foto.

Videoen me delte med skeiselauparen på Riksveg 9, David Manger på Flateland i Valle, er det mest viste innlegget i Facebookgruppa vår i desember. Innlegget er vist på skjermen hos nokon 8.831 gonger. Merk at det talet gjeld sjølve innlegget på Setesdalssida. Truleg er videoen vist mange gonger dette i sosiale media totalt. Videoen blei […]

Setesdalssida – stor rekkevidde i november

3 940 personar har i gjennomsnitt sett innlegg på Setesdalssida på Facebook kvar dag i november. Den beste dagen ligg på 5 000 personar, medan den svakaste er 2 900. Når me slår saman alle dagane, har 110 400 personar sett innlegg på Setesdalssida i november. Gøy at mange finn glede i sida! Det er […]