Bjønnebua – Mjåland

Bjønnebua. Foto.

Bjønnebua på Mjåland er eit prioritert kulturminne i Åseral. Bua står altså på Mjåland, langs Fylkesveg 455 mellom Sveindal og Kylland.  At det er eit prioritert kulturminne betyr at det har stor lokal verdi, men ligg utanfor dei prioriterte kulturmiljøa, heiter det i kommunen sin kulturminneplan 2020–2025. Bua skal vere frå 1700-talet. Ho fortel «…om […]

Helleren – Åseral

Gamle husmurar i vasskanten på Helleren. Foto.

Helleren ved Juvatn i Åseral er ein av mange gardar i landet vårt som måtte flyttast frå då framsteget kravde sitt. Helleren – eller Hedderen som åsdølane seier – ligg på vestsida av Juvatn, nord-aust for Bortelid, heilt nord i Åseral. Om du held fram nokre kilometer nordover til vegs ende, kjem du til heiegarden […]

Lognavatn – Åseral

Haust ved Lognavatn. Foto.

Lognavatn ligg ved Åknes nord–aust i Åseral. Mange meiner Lognavatn er det vakraste partiet i heile Åseral. På austsida av vatnet ligg gardane Austegard og Espelid. På vestsida ligg Nordgard og Åknes. Her ligg også Åknes kapell og den særmerkte private vesle stavkyrkja som kunstnaren Håkon Torsland sette opp.  Fylkesveg 351 til Bortelid går forbi Lognavatn. Her går også Fylkesveg 359 (Austegardsvegen) på nordsida av vatnet til Austegard og Espelid. Frå Espelid går det ein skogsbilveg […]

Austegard i Åseral

Austegard ved breidda av Lognavatn. Landskapsfoto.

Austegard ligg vakkert til ved nord-austre breidda av Lognavatn i Åseral. Mange meiner nok at Lognavatn er det finaste partiet i heile Åseral. Eg er ikkje så godt kjend, og har ikkje vore overalt. Men at det er nydeleg rundt Lognavatn kan eg såvisst skrive under på. «Knut Skraddar» Det har ganske sikkert budd folk på Austegard frå før […]

Skjerka gamle kraftstasjon – Åseral

Skjerka gamle kraftstasjon. Foto.

Arbeidet med Skjerka kraftverk starta opp i 1930. Det blei bygd ein kraftstasjon i dagen, med røyrgate ned fjellsida frå Ytre Skjerkevatn. Kraftstasjonen ligg ved vestbreidda av Ørevatn, om lag to km frå Eikerapen. Skjerka på Norgeskart.no. Det gamle kraftverket hadde først tre, og seinare seks aggregat. Produksjonen starta i 1932. Årsproduksjonen var i gjennomsnitt […]

Eikerapen Gjestegard

Eikerapen Gestegard, utvendig. Pyntet med julelys. Foto.

Eikerapen Gjestegard opna i Eikerapen i Åseral 10. juni 2017. Dei første planene, som ikkje blei noko av, skal ha blitt laga i 1987. Men 25 år seinere, i 2012, kom arbeidet endeleg i gang. Sommaren 2017 kunne Gjestegarden opne for dei første gjestane. Ein stor draum var oppfylt for initiativtakaren og eigaren Elling Eikerapen. Det er veldig idyllisk i […]

Siste kvilestaden etter flystyrtane på Snøhei og Tindefjell

Krigsgraver Åseral kyrkjegard etter flystyrtene på Snøhei og Tondefjell. Foto.

«På kirkegården ved Åseral kyrkje står det ti hvite gravsteiner i formasjon på to rekker. Minnestøtter med innskrifter som forteller oss at her har ti unge soldater funnet sitt siste hvilested. Sammen med fire andre soldater møtte de sin skjebne natt til 22. desember 1944.« Jørgen Åsland innleiar heftet sitt om Tragedien på Snøhei og […]

Koland i Åseral

Koland, Åseral. Foto.

Koland er eit nedlagd gardsbruk ved den nord-vestre enden av Gyvatn i Åseral, i grenseområdet mellom Åseral, Bygland og Evje og Hornnes. Det går bomveg frå Espelid i Åseral inn til Koland og Gyvatn. Eit par kilometer sør for Koland, på vestsida av Gyvatn, ligg Midtstrandknuten, den høgaste fjelltoppen i Evje og Hornnes kommune. Litt historie Då det var på tale å bygge artilleriskytefelt for […]