Stemmen til Åmdal sag

Stemmen i Klepslandsåna i Åmdalen 9. juli 2024. Foto.

Det står att ein gamal stem i Klepslandsåna i Evje, i Åmdalen rett nedom Rassevete. Stemmen samla vatn til Åmdal sag, som må ha stått under den vesle fossen her. Olav Raudstøl eigde saga. «Ei tid gjekk 2–3 hestar jamnt med plank frå dette bruket. Saga sveiv på sitt beste i åra før fyrste verdskrigen», […]

Otra – Straume

Otra forbi Straume og den gamle landbruksharven. Foto.

Otra forbi Straume i Hylestad er både mektig og ein liten idyll! Eg synest landskapet er veldig fint forbi Hedde og Straume i Hylestad. Ofte har eg hatt det mektige Straumsfjødd som siktemål når eg har fotografert i det området. Fjellet som stig så stupbratt opp frå dalbotnen er verkeleg eit spennande motiv. Men ein […]

Klepp – Evje

Morgonstemning over Otra ved Klepp i Evje i oktober 2017. Foto.

Klepp ligg på austsida av Otra, tvers over elva for Moisund. Garden ligg lengst sør i tidlegare Evje kommune. I sør grensar han såleis til Austre Hodne i Iveland. Klepp var skrivargard i eldre tider. Men sommaren 1957 blei kontoret flytta til Kristiansand. Det var fergesamband mellom Moi og Klepp til Moisund bru kom over […]

Bykil – Botsvatn

Bykil og Botsvatn sett frå Jarekollen i Bykle. Foto

Frå Jarekollen rett ovafor Bykle kyrkjebygd får me eit fantastisk utsyn mot Bykil og Botsvatn i Bykle. På Jarekollen ligg dagsturhytta i Bykle, Jarebu. I artikkelen vår om Jarebu er vegen opp til toppen nærare forklart. Bykil Bykil som ligg til venstre på biletet er ei utviding i Otra. Det vesle vatnet er demt opp […]

Stavenes kulturlandskap

Stavenes kulturlandskap ein vakker julidag. Foto.

Stavenes er gnr. 16 og ei lita grend i Bykle. Ho ligg på austsida av Otra, om lag tre kilometer aust for Bykle kyrkjebygd. Stavenesvegen går over Dam Sarvsfoss til grenda frå hausten 2015. Aanund Olsnes skriv i Heimar og folk i Bykle at garden truleg er mellom dei eldre i Bykle. Han kan vere […]

Byglandsfjorden – Kjarberg

Ein blikkstille Byglandsfjorden ved Kjarberg på Nese i Bygland i mars 2020. Foto.

Byglandsfjorden er ei perle for Bygland og heile Setesdal. Ein marsdag i 2020 såg fjorden slik ut ved Kjarberg mellom Nese og Nesmoen. Eg tok dette biletet 26. mars 2020. Det var i perioden då landet just var blitt stengt ned med strenge koronarestriksjonar. Men eg våga meg ut på ein liten køyretur oppover til […]

Veiågjuvet – Valle

Veiågjuvet sett frå aust mot vest, frå toppen av den 280 m høge Gloppefossen. Foto.

Veiågjuvet er ei djup fjellkløft, ein canyon, lengst aust i Veiådalen nord-aust i Valle. Veiådalen går «på tvers» av hovuddalføret Setesdal. Dalen strekk seg frå Otra/Riksveg 9 nord for Lunden ca. to km austover til sjølve gjuvet og Gloppefossen, som skal vere rundt 280 m høg. Gjuvet endar brått i rundt 300 meter høge nesten loddrette fjellsider. I botnen av gjuvet renn Veiåni. Nord for gjuvet […]

Bjoråna – Evje

Bjoråna. Elv. Foto.

Haust ved Bjoråna, oppover mot Rosseland i Evje. Bjoråna renn frå Bjorvatnet oppe ved Åneland og ut i Breiflå på Bjorå. Eg tok dette biletet ganske tidleg etter at eg tok til med fotgrafering. Framleis synest eg det er eitt av dei finaste eg har fått til. Endå finare i stort format Eg fekk laga […]