Lislestog – Bykle

Flatelandsstoga i friluftsmuseet Lislestog i Bykle kyrkjebygd. Foto.

Lislestog (Morten Henriksen-samlinga) er eit friluftsmuseum og ei samling av gamle bygningar under Setesdalsmuseet. Samlinga ligg i Bykle kyrkjebygd, rett attmed Riksveg 9. I samlinga er det elleve tømmerbygningar og mange gjenstandar samla av kunstmålaren Morten Henriksen. Han var frå Oslo, men budde i Bykle om sommaren med kona si. Husa er ikkje sette opp […]

Byklestigen

Byklestigen, eldre del. Foto.

Byklestigen var eit særs vanskeleg og farleg parti på den gamle vegen mellom Valle og Bykle. I dag går Riksveg 9 i tunnel på denne staden. Byklestigen var ei bratt kleiv med rekkverk på begge sider. Vegen var så bratt at ein ikkje kunne ri og heller ikkje ha kløv på hesten utan at det […]

Bossvassdammen

Bossvassdammen, Bykle. Foto.

Bossvassdammen demmer opp Botsvatn (Bossvatn) i Nordbygdi i Bykle til magasin for Brokke kraftverk. Botsvatn er ein om lag 14 km lang innsjø. Den inste (vestlege) delen av vatnet vert kalla Botnen. Gardane der er Bratteli, Bratteland og Dysje. Namnet på vatnet skal referere seg til dette. 31 km tunnel til Brokke Vatnet er regulert […]

Vatnedalsdammen

Vatnedalsdammen, Bykle. Foto.

Vatnedalsdammen er ein steinfyllingsdam i austenden av Vatnedalsvatnet i Bykle. Han er 120 meter høg, og ein av dei høgaste dammane i Europa. Ved foten er dammen 365 meter brei, og massevolumet er på 4,2 mill m³. Anlegget (hovuddam og sekundærdam) vart opna 4. oktober 1983 av dåverande olje- og energiminister Kåre Kristiansen.Vatnedalsvatnet har ein […]

Huldreheimen – Bykle

Huldreheimen, Bykle. Foto.

Huldreheimen er eit bygdetun og friluftsmuseum i Kyrkjebygda i Bykle. Det er ei avdeling under Setesdalsmuseet. Her kan du oppleve gamle setesdalshus, ei huldreaktig stemning og eit fantastisk utsyn! Huldreheimen ligg slik til at det er ein flott tur å gå opp, vandre mellom dei gamle bygningane og ha eit storlått utsyn over heile kyrkjebygda i Bykle. Anlegget er ikkje […]

Dam Sarvsfoss – Bykle

Dam Sarvsfoss over Otra, Bykle kyrkjebygd. Foto.

Dam Sarvsfoss er ein 50 meter høg, spektakulær betongdam ved Sarvsfossen i Otra i Bykle kyrkjebygd. Det er imponerande ingeniørkunst, godt passa på av eit svært troll! Dammen er 142 meter brei og hevar vasstanden i elva med 40 meter. På toppen av dammen er det bru med bilveg til Stavenes. Dammen er den mest synlege delen av Brokke Nord, som vart […]