Tim Dåsnes – skulemann og motstandskjempar

Portrett Torgrim Dåsnes

Torgrim (Tim) Dåsnes var fødd 28. september 1920 og døydde 19. oktober 2007. Han budde i Hornnes. Tim var lærar og skulesjef i Evje og Hornnes kommune i ei årrekke. Tim tok lærarprøva i 1950. Etter det var han lærar i Sørkedalen. I 1960 vart han tilsett som lærar på Evje skule. I 1961 blei […]

Gang- og sykkelvegen over Breiflå under arbeid igjen

Den halvferdige gang- og sykkelvegen over Breiflå med anleggsmaskin. Foto

Arbeidet med å gjere ferdig gang- og sykkelvegen langs Riksveg 9 og Sykkelrute nr. 3 over Breiflå i Hornnes er i gang igjen 😀 Det er innskrenking til eitt køyrefelt på staden, og lysregulering. Når vegen står ferdig, vil tryggleiken for gåande og syklande på denne staden vere sterkt forbetra. Sykkelrute nr. 3 Eit fint […]

Glova på Abusdalheia

Fjellsprekken Glova på Abusdalheia i Hornnes. Foto.

Glova er ein stor sprekk i berget, truleg av tektonisk opphav, på Abusdalheia sør-vest i Hornnes. Ho tek til som ein liten sprekk i fjellet, vidar seg ut etter kvart og er på det største om lag 2–3 meter brei. Me kan følge sprekken kanskje 300 meter bortover i terrenget, før han igjen forsvinn i […]

Voilan

Knut Olav Daasvatn er fødd i 1969. Han hadde lenge i livet hatt skrivetrong. Men først i 2007, i godt vaksen alder, skreiv han sitt første dikt. Knut Olav er seniorkonsulent ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen, og utdanna biokjemikar. Han vaks opp i Hornnes, og er son av Arne Daasvatn og Gerd […]