Linbekk bru – Øvrebø

Linbekk steinkvelvbru 26. mars 2024. Foto.

Linbekk bru ligg på Reiersdal i Øvrebø, og var ein del av den gamle setesdalsvegen. Brua er ei steinkvelvbru, bygd i 1861. Ho var i bruk til 1887 (eller 1884). Då blei vegen lagt om i Lintjønnkleiva, og kom meir i det området Riksveg 9 ligg i dag. Dei gamle bruene er fantastisk fine fotomotiv! […]

Rygnestadlåven

Låven i Rygnestadtunet i Valle kjem nok ofte litt i skuggen av dei meir berømte bygningane, som Rygnestadloftet, «Trihågloptet» og stogehuset. Men låven er også ein solid trebygning. Han skal vere oppført på 1800-talet, i følge artikkelen på Wikipedia om Rygnestadtunet. Like etter 1900 blei han bygd på i høgda, det kom låvebru og stallen […]

Bjønnebua – Mjåland

Bjønnebua. Foto.

Bjønnebua på Mjåland er eit prioritert kulturminne i Åseral. Bua står altså på Mjåland, langs Fylkesveg 455 mellom Sveindal og Kylland.  At det er eit prioritert kulturminne betyr at det har stor lokal verdi, men ligg utanfor dei prioriterte kulturmiljøa, heiter det i kommunen sin kulturminneplan 2020–2025. Bua skal vere frå 1700-talet. Ho fortel «…om […]

Tveitetunet – tilbake til fortidas prakt!

Tveitetunet 26. desember 2023. Foto.

Ein del av hovudbygningen i friluftsmuseet Tveitetunet i Valle har vore under restaurering sidan 2017. Sommaren 2023 blei den restaurerte delen setta opp igjen.  Målet er å kunne få til ei opning i 2025, seier Setesdal bygningsvern- senter. Eg var og kikka meg rundt i Tveitetunet 2. juledag, 26. desember. Det var verkeleg stas å sjå […]

Kveld over den gamle husmannsplassen

Husmannsplassen Hagen i kveldsmørket 28. november 2023. Foto.

Den gamle husmannsplassen Hagen på Lauvdal i Bygland er eit populært fotomotiv. Her er eit sjeldan bilete av husmannsstoga i kveldsmørkret. Eg gav ut eit heilt lite hefte med bilete frå dette «berømte» og sjeldne kulturminnet i Setesdal for ei tid sidan. Der er det med eit bilete tatt i skumringa. Men ingen heilt i […]

Storstraumen frå ein annan ståstad

Storstraumen er eit av dei finaste og best kjende kulturminna i Bygland. Biletet her er frå ein annan vinkel enn dei mest vanlege. Dei fleste går nok ikkje inn under den vakre steinkvelvbrua frå 1915 for å fotografere. Men eg har vore forbi Storstraumen mange gonger for å kikke etter fine motiv. Då er det […]

Skjerka gamle kraftstasjon – Åseral

Skjerka gamle kraftstasjon. Foto.

Arbeidet med Skjerka kraftverk starta opp i 1930. Det blei bygd ein kraftstasjon i dagen, med røyrgate ned fjellsida frå Ytre Skjerkevatn. Kraftstasjonen ligg ved vestbreidda av Ørevatn, om lag to km frå Eikerapen. Skjerka på Norgeskart.no. Det gamle kraftverket hadde først tre, og seinare seks aggregat. Produksjonen starta i 1932. Årsproduksjonen var i gjennomsnitt […]

Heimtveiti – Nordbygdi

Det gamle våningshuset i Heimtveiti, Bykle. Foto.

«Vekas bilete» for veke 4 i 2023 er det vakre våningshuset på gardsbruket Heimtveiti i garden Tveiti i Nordbygdi ved Botsvatn i Bykle. Heimtveiti var heimen til tidlegare Bykle-ordførar Gunnar Å. Tveiten (f. 1899–d. 1981). Den eldste delen av huset skal vere frå om lag 1750. Husa i det opphavelege tunet blei flytta lenger opp i bakken, […]

Gullsmedmoen ferjestad

Gullsmedmoen fergestad. Foto.

Gullsmedmoen var opphaveleg ein gamal husmannsplass, under garden Senum i Hornnes, rett vest – over fjorden – for Byglandsfjord. I eldre tid, før 1750, blei plassen kalla «Monen» eller «Senumsmonen». På første halvdel av 1700-talet levde ein Anders Nilsson på denne husmannsplassen. Truleg var han ein slags gullsmed, for etter skiftet etter han i 1749 […]

Austad kyrkje

Austad kyrkje, Bygland. Foto.

Austad kyrkje ligg på Tveit, nord i Bygland. Kyrkja ligg om lag 200 meter austafor riksveg 9, og er omgjeven av ein kyrkjegard. Arkitekten var byggmeister og ingeniør Oskar Fabricius frå Oslo Bygd i 1880 Kyrkja er ei langkyrkje i tre frå 1880, med galleri og 250 plassar. Vigslinga fant stad 7. juli 1880. Ho vart forretta av biskop Jørgen Moe. Låg […]

Heddessteinen

Heddessteinen, Helle, Valle. Foto.

Heddessteinen ligg like oppom Riksveg 9 på Helle. Han er ein kjempesvær stein, stor som eit lite hus, og så stor at han har sitt eige namn, akkurat som Goddokksteinen som låg like i nærleiken. Segna fortel at dette var den eine av to steinar som Skjoldmøyane heiv etter Heilag Olav då han var i Setesdal. Ei steinpil i vegkanten litt lenger nord […]