Tveitetunet

Bygninger i Tveitetunet. Foto.

Tveitetunet er eit friluftsmuseum under Setesdalsmuseet på garden Tveiti i Valle. Museet var bustaden til bonde og lensmann Olav Knutsson Tveiten (1758–1837). Han møtte på riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814 som utsending frå øvre Setesdal. Setesdalsmuseet kjøpte tunet i 1969, og eit stort restaureringsarbeid vart sett i gang. Ei løebygning blei sett opp, og museet fekk også hand om den gamle arrestbygningen på […]

Evjemoen Forsvarsmuseum

Evjemoen Forsvarsmuseum, inngangspartiet. Foto.

Evjemoen Forsvarsmuseum har samlet militærhistorie fra 1912 til 2001. Det er det eneste hærmuseet mellom Bergen og Oslo. Museet har en veldig spennende utstilling om stortingsmann og statsminister Jørgen Løvland sitt liv og arbeid. Museet er sesongåpent med guide 22. juni–13. august 2023, daglig kl. 11:00–17:00. Det er en beskjeden inngangsbillett; 40 kr for voksne, […]

Setesdalsmuseet – Rysstad

Setesdalsmuseet sitt hovudbygg på Rysstad. Foto.

Setesdalsmuseet sitt hovudkvarter er på Rysstad, i museumsbygget som dronning Sonja opna i 1993. Museet er ei avdeling av Aust-Agder museum og arkiv IKS. Setesdalsmuseet er «landets lengste museum», og har faste utstillingar i Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland. Dagleg leiar er Leonhard Jansen. Han overtok stillinga etter Anna Stella Karlsdottir i august 2019. Museet har rundt ti tilsette. På Rysstad I museumsbygget på Rysstad […]

Bygland museum

Bygland museum. Foto.

Bygland museum ligg på Prestneset nær Bygland sentrum, og er ei avdeling eller samling under Setesdalsmuseet. Museet er nyrestaurert. Anlegget syner byggeskikk og kultur frå midten av 1600-talet, då folk budde i sotete stovermed ljore i taket for ljos og røyk, og med harde benkar langs veggane. Bygt inntil er den meir «moderne» nyestoga frå […]

Iveland og Vegusdal bygdemuseum

Iveland og Vegusdal bygdemuseum. Foto.

Iveland og Vegusdal bygdemuseum ligg litt inne i skogen, på garden Fjermedal, like nord for Vatnestrøm i Iveland. Det er eit friluftsmuseum med tradisjonelle bygningar frå Iveland og Vegusdal. Her kan ein sjå bustadhus, stolpehus, eldhus, løe, stall og kvernhus. Den eldste delen av Engeslandshuset er frå 1600-talet. Opphav eleg var museet eit privat gardsmuseum som Aslak Fjermedal etablerte på garden sin. Fem år etter at […]

Lislestog – Bykle

Flatelandsstoga i friluftsmuseet Lislestog i Bykle kyrkjebygd. Foto.

Lislestog (Morten Henriksen-samlinga) er eit friluftsmuseum og ei samling av gamle bygningar under Setesdalsmuseet. Samlinga ligg i Bykle kyrkjebygd, rett attmed Riksveg 9. I samlinga er det elleve tømmerbygningar og mange gjenstandar samla av kunstmålaren Morten Henriksen. Han var frå Oslo, men budde i Bykle om sommaren med kona si. Husa er ikkje sette opp […]

Evje og Hornnes museum – Fennefoss

Frå Stinkroken på Evje og Hornnes Museum på Fennefoss. Foto.

Evje og Hornnes museum ligger idyllisk plassert på Fennefoss, på vestsida av Otra. Det blei etablert som et bygdemuseum i 1975. Den sterkeste pådriveren var Sigmund Monen. I dag er museet en samling under Setesdalsmuseet. Geir Daasvatn sine bilder fra Evje og Hornnes museum – Fennefoss på Flickr Sesong Evje og Hornnes museum er sesongåpent. […]

Minne kultursenter – Åseral

Minne kultursenter, Åseral. Foto.

Minne kultursenter ligg i Kyrkjebygd i Åseral. Det er bare ein køyretur på 45 minutt frå Evje. Her kan du lære meir om den rike kulturhistoria til dei gode naboane våre. Her er Turistinformasjonen, lokalhistorie i form av utstillingar og dokumentarfilmar, kunstutstillingar, folkebibliotek, gåvebutikk og ein liten kafé. Gjennom året er det faste og skiftande utstillingar […]