Beintsbekken jernbanebru over Oddeåna på Evje 1. mars 2019. Foto: Geir Daasvatn

Beintsbekken jernbanebru – Evje

Beintsbekken jernbanebru gjekk over Oddeåna rett nord for Evje sentrum. I dag går Riksveg 9 over ein utvida versjon av brua.

Denne vesle, men vakre steinkvelvbrua blei bygd for Setesdalsbanen, som opna til Byglandsfjord i 1896. I 1966 blei «kompensasjonsvegen» etter nedlegginga av banen i 1962 bygd langs den tidlegare jernbanetraseen forbi Evje sentrum. Då blei brua utvida med betong på austsida, for å få normal vegbreidde. I dag er det altså bilane som suser forbi på veg oppover eller sørover langs Riksveg 9.

Korleis finn du brua

Frå parkeringsplassen utforbi Ragnar Aas si røyrleggarforretning kan du følge den nye gang- og sykkelvegen sørover nokre få meter. Frå brua på gang- og sykkelvegen ser du den gamle brua veldig greit. Du kan også følge gang- og sykkelvegen frå parkeringsplassen utforbi Evje barneskule under Riksveg 9 til brua.

Kjelder

Rett i nærleiken

Fleire kulturminne

Det tyske sperreanlegget ved Byklestigen – austsida
Kanonstillinga på Bjones i Bykle
Bjoneskleivi – Bykle
Skjevrak brygge – Bygland
Postvegen/Riksveg 400 – Staven
Postvegen – Hestekleiva, Skomemoen
Postvegen – Moi
Dampbåtbrygga på Hesteberget – Frøyrak/Dale
Futevegen – Klevelandskleiva
Riksveg 400 – Skomemoen
Frutti Frøyrak si grav
Riksveg 400 – Syrtveit sør