Setesdalssida i godt driv på Facebook

Verdens største munnharpe Valle. Foto.

Setesdalssida på Facebook held dampen bra oppe, sjølv om det er blitt haust og aktivitetsnivået i Setesdal kanskje ikkje er like høgt som om sommaren. Facebooksida har på det meste hatt eit gjennomsnitt på rundt 4.900 menneske pr. dag som ser minst eitt innlegg på sida. For tida (siste 28 dagar) ligg rekkevidda på om […]

Bra besøk på Facebooksida i april

Brannmenn i Setesdal Brannvesen foran brannbilen sin. Foto.

I april har i gjennomsnitt rundt 4.740 personar sett innlegg på Setesdalssida på Facebook kvar dag. For heile 2022 var gjennomsnittet ca 3.690 pr. dag. Det er altså framleis ein fin auke i lesarskaren, og ei positiv utvikling. Pr. 30. april var det 9.741 medlemer i gruppa. Talet på medlemer aukar sakte, men sikkert med […]

Elg i vegbanen mest lest

Elg på Riksveg 9 i Valle. Foto.

Innlegga om mykje elg i vegbanen nordover i dalen var mest lest i gruppa vår på Facebook i januar. I takt med at Setesdalssida på Facebook får stadig fleire medlemer, synest det også å skje ein auke i kor mange visningar mange av innlegga oppnår. Dei innlegga med flest visningar i januar var to som […]

Setesdalssida held farten oppe!

To firehjulinger kappkjører. Foto.

Det var i gjennomsnitt 4.370 personar som såg innlegg frå Setesdalssida på Facebook kvar dag i januar (2.1.–29.1.). Gjennomsnittet for siste året er om lag 3.690 kvar dag. Det er altså ein god auke i antall personar som ser – og kanskje les 😱 – noko av det som blir lagt ut på sida. Den […]

Setesdalssida – stor rekkevidde i november

3 940 personar har i gjennomsnitt sett innlegg på Setesdalssida på Facebook kvar dag i november. Den beste dagen ligg på 5 000 personar, medan den svakaste er 2 900. Når me slår saman alle dagane, har 110 400 personar sett innlegg på Setesdalssida i november. Gøy at mange finn glede i sida! Det er […]