Nokre av dei vakre, gamle bygningane i Gjerden. Foto: Geir Daasvatn

Gjerden – Bykle

Gjerden er ein gard (gnr. 15) i Kyrkjebygda i Bykle. Han er ein av dei tre gamle gardane der. Dei to andre er Byklum og Mosdøl. Dei gamle bygningane i garden er særs godt tekne vare på.

Det er tre hovudbruk; Attistog, Nordstog og Der inne. I nyare tid har mykje areal gått ut frå garden og blitt nytta til byggegrunn.

Trygve Gjerden eig dei to bruka Nordstog og Der inne. Saman med kona Torbjørg har han restaurert dei gamle bygningane på bruka. For dette arbeidet har dei to fått Aust-Agder fylke sin bygningsvernpris for 2011.

Bygdetunet Huldreheimen ligg i lia rett ovanfor. Gjerden er i privat eige, og ikkje open for publikum. Men du kan beundre dei vakre bygningane på veg oppover til Huldreheimen.

Kjelder

Gamalt våningshus og loft, 20. desember 2016. Foto: Geir Daasvatn

Fleire kulturminne

Det tyske sperreanlegget ved Byklestigen – austsida
Kanonstillinga på Bjones i Bykle
Bjoneskleivi – Bykle
Skjevrak brygge – Bygland
Postvegen/Riksveg 400 – Staven
Postvegen – Hestekleiva, Skomemoen
Postvegen – Moi
Dampbåtbrygga på Hesteberget – Frøyrak/Dale
Futevegen – Klevelandskleiva
Riksveg 400 – Skomemoen
Frutti Frøyrak si grav
Riksveg 400 – Syrtveit sør