Høybua på Skarsmo 28. september 2019. Foto: Geir Daasvatn

Høybua på Skarsmo

Eg er veldig fengsla av den gamle høybua rett i nærleiken av rasteplassen på Skarsmo, litt nord for Byklestøylane, i Bykle.

Fargane på landskapet – og bua – skiftar så fint etter årstidene. Eg kjenner meg alltid litt spent når eg nærmar meg denne staden. «Korleis ser bua ut i dag, tru?»

Eg har fått vite av Tor Hallvard Mosdøl at bua høyrer til familien sitt gardsbruk Kultran nede i Kyrkjebygda. Ho er frå den tida bøndene måtte hente vinterfôr i utmarka. Dei slo myrer og andre stadar det var gras om sommaren, og henta høyet heim med hest og slede om vinteren. Dei hadde ikkje nok fôr på innmarka.

Meir om Setesdal

Fleire kulturminne

Systog Dale-loftet
Postvegen – Storstraumen
Systog Trydal-loftet
Postvegen – Vrongevje
Tveitbakk – flotingsmur
Riksveg 400 – Syrtveit til Døletorv
Postvegen – Einang
Postvegen – Skorpetveit
Haugefjellet feltspatgruve – Evje
Syrtveitsfossen – flotingsmurar
Sørstemmen – Jordalsvatn
Sanden Såre – flotingsmur