Mjølkebua på Torsland etter restaurering 31. juli 2022. Foto: Geir Daasvatn

Mjølkerampa på Torsland

I Torslandskrysset i Åseral står ei lita trebu i vegkanten. Det er ei gamal mjølkerampe som truleg er oppført like etter 2. verdskrigen.

Her sette ein mjølkespann som skulle sendast vidare til Bjelland meieri. Rampa blei også brukt for eksempel til postlevering.

I dag er mjølkerampa på Torsland den einaste av sitt slag i Åseral, og eit verdifullt kulturminne.

I 2022 fekk Gunnar Magne Austrud tilskot til rehabilitering av mjølkerampa.

Bua var i dårleg stand, og initiativet til restaurering var heilt naudsynt for å ta vare på ho. Etter ein felles befaring med utvald handverkar og Byggeskikksenteret i Flekkefjord gjennomførte ein arbeidet på ein framifrå måte.

Torslandskrysset på Norgeskart.no

Kjelder

Fleire kulturminne

Systog Dale-loftet
Postvegen – Storstraumen
Systog Trydal-loftet
Postvegen – Vrongevje
Tveitbakk – flotingsmur
Riksveg 400 – Syrtveit til Døletorv
Postvegen – Einang
Postvegen – Skorpetveit
Haugefjellet feltspatgruve – Evje
Syrtveitsfossen – flotingsmurar
Sørstemmen – Jordalsvatn
Sanden Såre – flotingsmur