Mjølkebua på Torsland etter restaurering 31. juli 2022. Foto: Geir Daasvatn

Mjølkerampa på Torsland

I Torslandskrysset i Åseral står ei lita trebu i vegkanten. Det er ei gamal mjølkerampe som truleg er oppført like etter 2. verdskrigen.

Her sette ein mjølkespann som skulle sendast vidare til Bjelland meieri. Rampa blei også brukt for eksempel til postlevering.

I dag er mjølkerampa på Torsland den einaste av sitt slag i Åseral, og eit verdifullt kulturminne.

I 2022 fekk Gunnar Magne Austrud tilskot til rehabilitering av mjølkerampa.

Bua var i dårleg stand, og initiativet til restaurering var heilt naudsynt for å ta vare på ho. Etter ein felles befaring med utvald handverkar og Byggeskikksenteret i Flekkefjord gjennomførte ein arbeidet på ein framifrå måte.

Torslandskrysset på Norgeskart.no

Kjelder

Fleire kulturminne

Håvorstad sagbruk – Åseral
Heddeviki – ein gamal husmannsplass
Skore – gamlevegen
Bygdeborga på Slottbakkfjell
Byvegen i Åseral – Krokstean
Futevegen – Kalveskinnsupsa
Surtedalskleiva på Byvegen i Åseral
Det tyske sperreanlegget ved Byklestigen – austsida
Kanonstillinga på Bjones i Bykle
Bjoneskleivi – Bykle
Skjevrak brygge – Bygland
Postvegen/Riksveg 400 – Staven