Galtelandskanalen 7. april 2021. Foto: Geir Daasvatn

Galtelandskanalen, eit minne frå krigen

Dette var ein landbrukskanal som blei grave ut på Galteland i Evje under 2. verdskrigen, truleg i åra 1942–1944.

Ein tropp frå Arbeidstenesta utførte arbeidet. Jørg Godtredsen var med i arbeidet, og har fortalt mykje om det i kultursoga for Evje og Hornnes.

Det blei reist ein minnestein etter arbeidet, som ein framleis kan sjå i vegkanten langsmed FV-42 nord-vest for Galteland.

Stykket held fram under biletet

I berget rett ovafor steinen er logoen til Arbeidstenesta hogd inn. Lokalhistorikaren Sigmund Monen meiner logoen i berget er det eigentlege minnsmerket etter Galtelandskanalen, og at minnesteinen meir var for øving. Det kan heilt sikkert vere rett, for logoen i fjellet er meir forseggjort enn på steinen.

Kjelder

Du vil kanskje også lese

Fleire kulturminne

Systog Dale-loftet
Postvegen – Storstraumen
Systog Trydal-loftet
Postvegen – Vrongevje
Tveitbakk – flotingsmur
Riksveg 400 – Syrtveit til Døletorv
Postvegen – Einang
Postvegen – Skorpetveit
Haugefjellet feltspatgruve – Evje
Syrtveitsfossen – flotingsmurar
Sørstemmen – Jordalsvatn
Sanden Såre – flotingsmur